card

"Авилгатай хийх тэмцлийг нам дотроосоо хийх нь зөв"

УИХ-ын гишүүн Ц.Мөнхцэцэгтэй МАН-ын 30 дахь хурлаас гаргасан шийдвэрийн талаар ярилцлаа. 

Цааш унших
Ц.Мөнхцэцэг: “Намаас нэр дэвшигчдийг сонгоход хүйсийн төлөөлөл тэнцвэртэй байна” хэмээн хуульчилж өгөх хэрэгтэй

Ц.Мөнхцэцэг: “Намаас нэр дэвшигчдийг сонгоход хүйсийн төлөөлөл тэнцвэртэй байна” хэмээн хуульчилж өгөх хэрэгтэй

Жендэрийн үндэсний хорооноос "Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоо, манлайлал" сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав.

Цааш унших
Ц.Мөнхцэцэг: Боловсролын тухай багц хуулинд жендерийн болон хүний эрхийн мэдрэмжтэй өөрчлөлтүүдийг хийнэ

Ц.Мөнхцэцэг: Боловсролын тухай багц хуулинд жендерийн болон хүний эрхийн мэдрэмжтэй өөрчлөлтүүдийг хийнэ

"ЮНЕСКО"-гийн Монголын үндэсний комисс, УИХ-ын Хүний эрхийн дэд хороотой хамтран "Жендэрийн тэгш байдлыг хөхиүлэн дэмжиж, жендэрт суурилсан хүчирхийллийг бууруулах нь" хурал хэлэлцүүлгийг энэ сарын 28, 29-ний өдрүүдэд зохион байгуулж буй.

Цааш унших
Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлье!

Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлье!

Дээд боловсролд жендэрийн эрх тэгш боловсролд жендрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэслэл, шаардлага

Цааш унших
Мэргэжилд хүйс байдаггүй

Мэргэжилд хүйс байдаггүй

Элсэлт, мэргэжил сонголтыг жендэрийн мэдрэмжтэй болгох үндэслэл, шаардлага

Цааш унших
Эрх тэгш оролцоо хөгжилд хөтөлнө

Эрх тэгш оролцоо хөгжилд хөтөлнө

Ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлт дэх жендэрийн ялгаа арилахгүй байсаар байна.

Цааш унших