Хувцасаа буруу сонгох нь ийм

Өдөр тутамдаа өмсөх хувцасаа бодолцож, сонгохгүй бол та "Яг түүн шиг" болж мэдэх нь байна шүү.