МОНГОЛ УЛСЫН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР ДЭХ ЕРӨНХИЙ СУУРЬ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР, ҮНДСЭН СУРАХ БИЧГИЙН ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨМЖ