ЖАГСААЛТ: Нийслэлийн онцгой комисст 436 сая төгрөгийн хандив өргөсөн ААН, иргэдийн нэрс, мөнгөн дүн

Улаанбаатарт үүссэн үерийн нөхцөлд үүрэг гүйцэтгэж, иргэдийн амь нас, өмч хөрөнгийг авран хамгаалсан алба хаагч, ажилтнуудад зориулан иргэд, аж ахуйн нэгжүүд бэлэн мөнгө, шатахуун, хоол хүнс, бараа материалаар Нийслэлийн онцгой комисс /НОК/-т хандив өгсөн билээ.

 Тодруулбал, өнөөдрийн байдлаар БНСУ-ын Элчин сайдын яам, байгууллагууд 18 сая

 “Ви эс ойл”, “Лекс ойл” компани 200 сая

 НИТХ-ын 20 төлөөлөгч нар 5 сая, нийслэлийн харьяа агентлагууд 6.8 сая

 “Улаанбаатар шинэ бүтээн байгуулалт” ХХК 0.6 сая

 “Ачит” ХХК 100 сая

 Төрийн тусгай хамгаалалтын газар 2 сая,

ЦЭМОБИ ХХК 11 сая

Ариг банк 10 сая

 “Хүдэр-Эрдэнэ” ХХК 5 сая

 “Экоконстракшн” ХХК 10 сая

 Иргэн Д.Батмөнх 5 сая

 н.Бадамханд 10 сая төгрөг зэргээр  нийт  436,401,320 төгрөгийн мөнгөн тусламж өгчээ.

Улаанбаатарт үүссэн үерийн нөхцөлд үүрэг гүйцэтгэж, иргэдийн амь нас, өмч хөрөнгийг авран хамгаалсан алба хаагч, ажилтнуудад зориулан иргэд, аж ахуйн нэгжүүд бэлэн мөнгө, шатахуун, хоол хүнс, бараа материалаар Нийслэлийн онцгой комисс /НОК/-т хандив өгсөн билээ.

 Тодруулбал, өнөөдрийн байдлаар БНСУ-ын Элчин сайдын яам, байгууллагууд 18 сая

 “Ви эс ойл”, “Лекс ойл” компани 200 сая

 НИТХ-ын 20 төлөөлөгч нар 5 сая, нийслэлийн харьяа агентлагууд 6.8 сая

 “Улаанбаатар шинэ бүтээн байгуулалт” ХХК 0.6 сая

 “Ачит” ХХК 100 сая

 Төрийн тусгай хамгаалалтын газар 2 сая,

ЦЭМОБИ ХХК 11 сая

Ариг банк 10 сая

 “Хүдэр-Эрдэнэ” ХХК 5 сая

 “Экоконстракшн” ХХК 10 сая

 Иргэн Д.Батмөнх 5 сая

 н.Бадамханд 10 сая төгрөг зэргээр  нийт  436,401,320 төгрөгийн мөнгөн тусламж өгчээ.