Үнийн өсөлтөд голлон нөлөөлсөн 10 барааг танилцууллаа

Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн мэдээллийг Үндэсний статистикийн хорооноос танилцууллаа.

Энэ оны зургаадугаар сард инфляц 10.6 хувь гарчээ. Үүний 5.1 нэгж буюу 48.3 хувиар хүнсний бүлэг нөлөөлж байгааг онцоллоо.

Инфляцад импортын барааны үнэ 35.8 хувиар нөлөөлж байгаа аж.

Нэмж мэдээлэхэд инфляц тавдугаар сард улсын хэмжээнд 11.3 хувьтай гарсан юм.

Инфляцад голлон нөлөөлсөн 10 бараа: