Жендерийн зөрүүтэй байдлын индексээр манай улс 70-р байрт оржээ

Дэлхийн эдийн засгийн форумаас жил бүр гаргадаг "Жендерийн тэгш байдлын индексийн" үзүүлэлтээр манай улс 146 орноос 70-р байрт жагсжээ.

2022 оны долдугаар сарын байдлаар жендерийн тэгш байдлаараа дэлхийд тэргүүлж буй эхний  арван байранд Исланд, Финланд, Норвеги, Шинэ Зеланд, Швед, Руанда, Никарагуа, Намиби, Ирланд, Герман улс оржээ. Харин манай улс 715 оноогоор тус байранд орсон байна.

2006 оноос хойш дэлхийн жендерийн зөрүүтэй байдлын индекс нь

Эдийн засгийн оролцоо

Боломж

Боловсрол эзэмшилт

Эрүүл мэнд ба эсэн мэнд байдал

Улс төрийн эрх мэдэл гэсэн дөрвөн үндсэн хэмжигдэхүүнээр жендерийн тэгш байдлын ахиц дэвшлийг хэмждэг байна.