I сарын эцсийн байдлаар ипотекийн зээлийн үлдэгдэл ₮6.5 их наяд болж өсөв

Оны эхний сард 40.7 тэрбум төгрөгийг 373 зээлдэгчид олгожээ.

Нэгдүгээр сарын эцсийн байдлаар банкны системийн хэмжээнд олгосон орон сууцны зээлийн нийт үлдэгдэл 6.5 их наяд төгрөг давсныг Монголбанк мэдээллээ.

Тайлангаас харахад нийт зээлийн үлдэгдлийн 19 орчим хувийг зургаан хувийн хүүтэй ипотекийн зээлийн үлдэгдэл бүрдүүлж байна. Зөвхөн нэгдүгээр сард жилийн зургаан хувийн хүүтэй зээлийн хүрээнд 40.7 тэрбум төгрөгийг 373 зээлдэгчид олгожээ. Харин тухайн сард зээлийн эргэн төлөлтөд 5.2 тэрбум төгрөгийг иргэд төлсөн байна.

Нөгөө талаас банкнууд өөрийн эх үүсвэрээр олгосон зээлийн нийт үлдэгдэл 1.7 их наяд төгрөгөөр хэмжигдэж байгаа нь өмнөх сараас өссөн дүн болсныг Монголбанкны тайланд дурджээ. Цар тахлын үед хойшлуулаад байсан ипотекийн зээлийн эргэн төлөлт 2023 оноос хэвийн үргэлжилж эхэлсэн юм.

Монголбанкны Ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэн “Төв банкнаас 3.6 их наяд төгрөгийн зээл олгосон эх үүсвэр эргэлтийн сан болсон. 2023 оноос зээл төлөлт хэвийн болсноор цаашид зээл олгох эх үүсвэр бүрдэж байна. Төв банк Засгийн газарт хөтөлбөрийг шилжүүлэхээр хуульчилсан ч улсын төсөвт 3.6 их наяд төгрөгийг нэг удаад шингээх боломж байхгүй тул 10-15 жилийн хугацаанд Төв банканд эргүүлэн төлөх байдлаар хуваарь гаргана гэж харж байна. Ингэхгүй бол Төв банканд алдагдал үүснэ" гэж сэтгүүлчидтэй хийсэн уулзалтынхаа үеэр мэдэгдсэн юм.