Музейн нээлттэй өдрүүдийн хүрээнд Чингис хаан музей ачаалалтай ажиллаж байна

Төрийн болон орон нутгийн музей ирэх ням гараг хүртэл иргэдэд үнэ төлбөргүй үйлчилнэ. Музейн нээлттэй өдрүүдийн хүрээнд Соёлын яамнаас санаачилсан уг арга хэмжээнд иргэд өргөнөөр хамрагдаж буй бөгөөд өчигдөр Чингис хаан үндэсний музей хамгийн их ачаалалтай ажиллав.

Чингис хаан музейгээр өчигдөр 4128 иргэн үйлчлүүлснээс 1683 буюу 40 гаруй хувь нь насанд хүрэгсэд байжээ. Тус музейгээс явуулдаг боловсролын хөтөлбөрүүдэд өчигдөр нас насны нийт 146 хүн хамрагдсан байна.