Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлгийг 504 хүүхдэд олгохоор байна

Энэ жилээс эхлээд Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлгээр гадаадын их, дээд сургуульд 504 хүүхдийг суралцуулах боломж бүрдсэн. Өөрөөр хэлбэл, өмнө нь ердөө 40 сурагчийг гадаадын их, дээд сургуульд суралцуулдаг байсан бол Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлгээр ийнхүү нэмэгдүүлж байна. 

Гадаад хэл болоод математикийн хичээлээр хамгийн өндөр оноо авсан сурагчид дээрх тэтгэлэгт хамрагдана. Мөн үүний хажуугаар Оюутны хөгжлийн зээлийг тэргүүлэх 35 чиглэлийн мэргэжлээр сурагчдад олгоно.