Нийслэлийн хэмжээнд 27 байршилд хязгаарлалт тогтоож, тандалт хийж байна

Өнөөдрийн байдлаар, нийслэлийн хэмжээнд нийт 27 байршилд хязгаарлалт тогтоон тандалт судалгаа хийх ажлыг зохион байгуулж байна.

ХАМГААЛАЛТТАЙ БАЙРШЛУУД:
/2021 оны 02 сарын 01-ний 11.00 цагийн байдлаар/
 1.  СХД: 15-р хороо 20 байр 9-р орц
 2.  СХД: 19-р хороо “ЧИН” нийтийн байр
 3.  СХД: 19-р хороо “21” худалдааны төв
 4.  ХУД: 19-р хороо 68 байр 3-9 тоот
 5.  БГД: 21-р хороо Горьк нийтийн байр
 6.  БГД: 4-р хороо 4а байр
 7.  БГД: 1-р хороо 136б байр
 8.  БГД: 3-р хороо Цагдаа хотхон 30в байр
 9.  БГД: 25-р хороо Голдэн паркийн 302-р байр
 10.  БГД: 15-р хороо 23а байр 2-р орц  
 11.  СБД: 1-р хороо 23-р байр
 12.  СБД: 1-р хороо 220-9а байр
 13.  СБД: 9-р хороо 241-р байр
 14.  СБД: 3-р хороо 45-р байр
 15.  ЧД: 5-р хороо 21-р байр
 16.  ЧД: 3-р хороо 34-р байр
 17.  ЧД: 3-р хороо 24-р байр
 18.  ЧД: 2-р хороо 50К-25-р байр
 19.  БЗД: 2-р хороо 8/1 байр
 20.  БЗД: 17-р хороо 61 дүгээр байр
 21.  БЗД: 19-р хороо Саруул тэнгэр 103 байр 2 орц
 22.  БЗД: 3-р хороо 5 байр 1 орц
 23.  БЗД: 8-р хороо Х апартмент А, В блок
 24.  БЗД: 7-р хороо 37а байр
 25.  БЗД: 5-р хороо 6-р байр
 26.  БЗД: 5-р хороо 77б байр
 27.  БЗД: 4-р хороо Американ дэнж 44/6-р байр.

НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ КОМИСС