Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг хэрхэн тооцдог вэ

Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг жирэмсний чөлөө авахаас өмнө 12 сараас доошгүй хугацаанд, үүнээс сүүлийн зургаан сард нь тасралтгүй төлсөн даатгуулагч тэтгэмж авах эрхтэй

Эх сурвалж: Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар