УИХ-ын гишүүн Н.Амарзаяагийн ХАА-н салбарт хэрэгжүүлсэн ОНЦЛОХ ажлууд

"Манай орны нийт үйлдвэрлэлийн 97 орчим хувь нь нам технологитой буюу технологи агуулаагүй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Технологийн түвшинг нэгээр ахиулахад дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 3-4 дахин нэмэгдэх боломжтой. Үүнийг дагаад ажилчдын цалин ч өсдөг. Ийм учраас технологижсон үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх нь чухал. Ялангуяа хөдөөгийн бизнест технологи нэвтрүүлж байж л үндэсний үйлдвэрлэгч болж, дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөнө. Бидэнд өөр гарц байхгүй ээ" гэх энэ эшлэл бол УИХ-ын гишүүн Намсрайн Амарзаяагийн Хөдөө аж ахуйн салбар, Жижиг дунд үйлдвэрлэл, Бизнесийн салбарыг хөгжүүлэх чиглэлд баримталдаг гол зарчим билээ.  

Дан ганц зарчим, бодлого ярьснаар өөрчлөлт хөгжил авчрахгүй. Үзэл бодлоо үйл хэрэг болгож, үр дүнд хүрэхийн тулд тэрээр ШУТИС, ХААИС-тай хамтран ажиллаж, хөдөөд технологийн баримжаатайгаар газар тариалан, мал аж ахуй, аялал жуулчлал, нийгмийн аливаа үйлчилгээнүүд, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхийг зорьж ажиллажээ. Ингээд УИХ-ын гишүүн Намсрайн Амарзаяагийн ХАА-н салбарт тойрогтоо хэрэгжүүлсэн болон хууль тогтоох бодлогын түвшинд авч хэрэгжүүлсэн онцлох ажлуудыг тоймлон хүргэе.

 

"