НДШ, ХАОТ-ын чөлөөлөлтөд хэрхэн хамрагдах вэ

Монгол Улсын Засгийн газраас /COVID-19/ вирусийн эсрэг иргэд, аж ахуйн нэгжүүдээ дэмжих эдийн засгийн бодлого хэрэгжиж байгааг мэдэгдэж байна.