Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн цагийн хуваарь

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-12-р ангийн сурагчдад зориулсан теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна.

Теле хичээлийг тухайн сувгаар нөхөж үзэх боломжтой.