Насны хишиг, одонгийн мөнгийг II сарын 10-нд олгоно

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Т.Бадрахбаяраас ахмадуудад насны хишиг, одонгийн мөнгө хэрхэн олгох талаар тодруулж байна. 

Хоёрдугаар сарын 10-нд багтаж насны хишиг, одонгийн мөнгийг олгох бол халамжийг хоёрдугаар сарын 15-ны дотор, хүүхдийн тэтгэмжийг хоёрдугаар сарын 20-нд олгохоор төлөвлөжээ.