Шатахууны импортын дундаж үнэ буурчээ

Он гарснаар Монгол Улс ОХУ-аас тэрбум ам.долларын нефтийн бүтээгдэхүүн худалдан авчээ. Үүний дийлэнхийг автобензин эзэлдэг. Өөрөөр хэлбэл, он гарснаар Монгол Улс 471.5 мянган тонн автобензин авсан байна. Ингэснээр ОХУ-аас авсан автобензин өнгөрсөн оноос 78.4 мянган тонноор нэмэгджээ. Үүнээс үзэхэд монголчуудын автобензины хэрэглээ нэмэгдэж байгаа юм. Шалтгааныг холбогдох албанаас авто машины импорттой холбож байгаа билээ. Үнийн тухайд импортын дундаж үнэ өнгөрсөн оноос 15.5 буурсан байна. Мөн 989.3 мянган тонн дизель түлш худалдан авчээ. 

Тэгвэл энэ хугацаанд Монгол Улс 334.8 сая ам.долларын боловсруулаагүй нефть заржээ. Энэ нь хэмжээний хувьд өнгөрсөн оныхоос 329.4 мянган баррелиар их юм. Гэвч үнийн хувьд өнгөрсөн оноос 31.9 сая ам.доллараар бага байгаа гэнэ. Учир нь өмнө дурдсанчлан ханш бага байсантай холбоотой аж.