Инкубаторын бүртгэл эхэллээ

Гарааны бизнес эрхэлж буй залуучуудыг бүхий л боломж нөөцөөрөө дэмжих зорилготой “Бизнесийн инкубатор хөтөлбөр”-ийн 2020 оны бүртгэл албан ёсоор эхэллээ.

Инкубаторын  үндсэн  зорилго  нь  инновацын тэргүүлэх салбаруудад шинэ, дэвшилтэт санааг бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болгон хувиргах, шинэ хэрэгцээг эрж олох, технологид  суурилсан бизнесийг хөгжүүлэх, гарааны компанид ажлын таатай орчин, менежментийн иж бүрэн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх замаар тэднийг санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хувьд тогтворжсон дотоод гадаадын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай болгон өсгөн бойжуулахад оршино.

Бүртгүүлэх холбоос: https://forms.gle/QTds4jAyoHeYNEdi8

Материал хүлээж авах хугацаа:  XII/19 - I/02-ны 15:00 цаг хүртэл

Холбогдох утас: 70111299

НИЙСЛЭЛИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИННОВАЦЫН ГАЗАР