ОХУ-ын лабораторид шинжлүүлсэн сайжруулсантүлш стандартын шаардлага хангаж байна

ОХУ-ын лабораторид шинжлүүлсэн сайжруулсантүлш стандартын шаардлага хангаж байна