Хүнсний гол нэрийн барааны үнэ өмнөх сараас 5,1 хувь өсжээ

2023 оны нэгдүгээр сарын 30-ны байдлаар Улаанбаатар хотод хүнсний гол нэрийн барааны үнэ өмнөх сараас 5.1 хувь, өмнөх 7 хоногоос 1.1 хувиар өссөн байна.

Харин 2023 оны нэгдүгээр сарын 30-ны байдлаар аймгийн төвүүдэд зарагдаж байгаа хүнсний зарим гол нэрийн барааны үнийг танилцуулж байна.